Vaclavske Namesti – Cigler Marani Architects a.s.


TYP

Revitalizace náměstí

DATES

2005

PLOCHA

4,2 ha

KLIENT

Hlavní město Praha

ARCHITEKT

Dipl. arch. Vincent Marani, AIA doc. Ing. arch. Jakub Cigler, Int'l. Assoc. AIA Ing. arch. Petr Kučera Ing. Vladimír Vacek Mg.A. Jan Hofman Mg.A. Ondřej Hrozinka Ing. arch. Pavel Neuberg

POPIS

Revitalizace Václavského náměstí. Cílem nového návrhu je snížení automobilové dobravy a zvětšení veřejného prostoru - rozšíření chodníků, umístění nových stromořadí.

15.4.2005

Podobné projekty